Stretnutie Chcem byť chemik na STU v Bratislave

25. 3. 2022 sa konalo prvé stretnutie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave ako výsledok projektu Chcem byť chemik.

Spoločnosť Biosynth s.r.o. v spolupráci s Oddelením organickej chémie sa snaží priblížiť iniciatíve, ktorá je v zahraničí bežnou. Ukázať študentom, ktorí sa zaujímajú o chémiu, aké majú možnosti uplatnenia. Čo ich čaká počas štúdia na vysokej škole. Poskytnú dôležité kontakty, na ktoré sa môžu obrátiť a určite im pomôžu adaptovať sa v neznámom prostredí. A v neposlednom rade dať priestor na finančný zárobok formou práce v praxi a nie mimo odboru, ako je to žiaľ zvykom. Kedy sa študenti ocitajú v gastre, doprave alebo v sklade, namiesto laboratória.

To bolo aj predmetom celého stretnutia s Ing. Matejom Babjakom, PhD., pedagógom na FCHPT STU a Ing. Jergušom Mitterom, konateľom spoločnosti Biosynth s.r.o.

Obaja páni sa veľmi pútavo snažili ukázať všetkým zúčastneným výhody štúdia a práce na Slovensku v nadnárodnej spoločnosti. Predstavili svoj spoločný výskum a aj konkrétne produkty, na ktorých by mohli sami pracovať už počas štúdia organickej chémie. Študenti mali rovnako možnosť pýtať sa otázky a nadviazať osobný kontakt.

Na záver čakala možno budúcich chemikov prehliadka laboratórií a priestorov školy.

Chcem byť chemik je projektom, ktorý má veľkú budúcnosť a už teraz je vidieť, že prináša potenciál nie len pre mladých ľudí, ale najmä pre vedu, výskum a zamestnanosť v tomto dôležitom odbore.