Polročný firemný event

V utorok sme pripravovali ďalší event v Bratislave pre chemickú spoločnosť, ktorá si zhrnula svoj uplynulý polrok.